1. Polska 11 lotów
2. Gruzja 2 loty
3. Niemcy 2 loty
4. Turcja 2 loty
5. Wielka Brytania 2 loty
6. Włochy 2 loty
7. Czechy 1 lot